Úvod > Liga > Pravidla

Pravidla Free croquetové ligy družstev pro sezónu 2024

 

Free croquetová liga se hraje dle platných pravidel Free croquetu od dubna do října a to systémem doma - venku.  Ligové utkání se hraje dle Zápisu o utkání. Vyplněný Zápis o utkání zasílá domácí tým do tří dnů po odehrání organizátorům soutěže.

Ligové družstvo, startovné a výhry

Ligové družstvo tvoří minimálně tři hráči jakéhokoliv věku a pohlaví. Maximální počet členů není určen. (doporučený počet členů je 4 až 8 hráčů). Během jednoho ligového zápasu může nastoupit za každý tým až 12 hráčů. Startovné za družstvo na sezónu je 900,- Kč.  Členský poplatek za jednoho hráče je 300,- Kč na sezónu. Od poplatku jsou osvobozeni hráči mladší 16-ti let včetně. Poplatky se zasílají na účet ČFCA 2100257232/2010 (Fio banka) Poplatky za družstva jsou rozděleny koncem sezony mezi nejlepší týmy. Výše odměn je závislá na počtu přihlášených družstev.

Týmy, které hrají první ligu, mohou vytvořit B tým do druhé ligy. Každý hráč z B týmu může hostovat  v první lize 4x v základní části + v play off.

Hostování v jiném kraji

Je povoleno. Hráč hrající středočeskou ligu může trvale hostovat v jiném kraji a opačně. Registrační poplatek na sezonu platí pouze jednou. K druhému týmu připisuje ke svému jménu do přihlášky družstva poznámku stálý host. V případě krajského mistrovství družstev hraje pouze za svůj domovský tým. V průběhu ligové soutěže již není možno napsat hosta na soupisku.

Noví hráči

Nového hráče může tým dopsat na soupisku kdykoliv během základní části sezony po zaplacení členského příspěvku a odeslání vyplněné přihlášky člena. Pro play off a baráž přihlášení nových hráčů není možné.

Vybavení

Domácí tým má za povinnost přinést na ligové utkání Free croquetovou sadu. Ta musí obsahovat minimálně: 10 ks branek, dva kolíky, alespoň čtyři Free croquetové palice a šest koulí různých barev. Hosté si mohou přinést vybavení své a odehrát s ním celé utkání. Členové ligových týmů ČFCA mají slevu 20 % na veškeré vybavení! Novým týmům může být sada celoročně zapůjčena ČFCA.

Povinnosti kapitána

Každý tým má svého kapitána, který domlouvá se soupeři termín a čas utkání, pokud se utkání nehraje v řádném termínu. Kapitáni týmů jsou zároveň arbitry při případných sporech.

Kapitán má mmj. za povinnost: mít s sebou soupisku družstva, Zápis o utkání, pravidla ligy a Free croquetu pro danou sezonu, psací potřeby. Do tří dnů po odehrání pak zaslat na email liga@croquet.cz Zápis o utkání.

Hřiště

Každé družstvo má vlastní hřiště, kde hraje svá domácí utkání. Toto hřiště musí mít minimální rozměry 20 x 20 m. Hlavním povrchem pro hru je posekaná tráva. Povolenými povrchy jsou dále písek, jehličí a podklady, do kterých je možno bez komplikací postavit branky.  Nerovnosti terénu a překážky v podobě kořenů, kopců a prohlubní jsou povoleny a vítány, avšak neměly by být extrémní, aby hru zbytečně neprodlužovaly. Je vhodné, aby v blízkosti hřiště bylo k dispozici odpovídající zázemí tj. sociální zařízení, případně občerstvení. Domácí hříště může být na veřejném i soukromém pozemku.

Doba ligového utkání

je přibližně 3 hodiny. Záleží však na plynulosti jednotlivých her, obtížnosti tratí a schopnostech hráčů. Pokud hrajete později a v podzimních termínech, doporučujeme si vzít čelovky.

Čekací doba

Čekací doba je 30 minut. Pokud se jeden z týmů nedostaví k utkání, má kapitán přítomného týmu právo dát tomuto týmu kontumaci.

Kontumace utkání

Za kontumaci utkání jsou - 3 body pro provinilý tým a pokuta 600,- Kč. Tým je po třetí kontumaci automaticky vyřazen ze soutěže. Důvody kontumace zasílá kapitán ČFCA na email liga@croquet.cz. Kontumaci schvaluje výkonný výbor ČFCA. Tým, který kontumaci obdržel, se může do 48 hodin odvolat k ČFCA.

 

Stavba tratě

Na stavbě tratí pro jednotlivé hry se podílejí oba týmy současně dle předchozí domluvy. Pro plynulost hry a menší časovou náročnost doporučujeme zejména v Královské hře dávat branky více od sebe.

 

Losování

Před každou hrou, s výjimkou druhých her jednotlivců, se provádí losování. Do pytle na branky se vkládají zelená a červená koule. Vítěz losu hraje ve hře tři na tři  s barvami: zelená, žlutá, oranžová. Je na hráčích, jakou barvu koule si vyberou. Týmy se v pořadí střídají tak, jak jdou od shora barvy na kolíku.

Rozhodčí

Při ligovém utkání jsou arbitry kapitáni týmů. Pokud jeden z týmů chce nezávislého rozhodčího, musí to oznámit alespoň 10 dní před utkáním organizátorovi soutěže. Jednorázová platba za rozhodčího pro ligové utkání je 600,- Kč. Tuto částku platí před začátkem utkání tým, který si rozhodčího objednal. Rozhodčího deleguje ČFCA.

Hráči a Zápis o utkání

Zápis o utkání se skládá pro sezónu 2024 ze šesti jednotlivých her. Minimální počet hráčů pro utkání jsou tři hráči. Pokud se sejde tým pouze ve dvou, je možné zápas odehrát, avšak hry číslo 5 a 6, kde hrají tři proti třem, jsou oslabenému týmu částečně kontumovány. Kontumace se v Zápise o utkání uvádí jako K.

K utkání za jeden tým může nastoupit a zahrát si alespoň jednu hru až 12 hráčů družstva. Střídání je možné po každé hře. Každý kapitán si vede svůj Zápis o utkání. Nejprve zapisuje hru 1 a 2 současně. Po jejich odehrání píše současně hry 3 až 4. Další hry se zapisují jednotlivě ihned po odehrání předešlé hry. V královské hře doporučejeme vést týmům krokovací tabulku a všem pozorně sledovat hru, aby se předešlo zbytečným dohadům a časovým prodlevám.

Hry 1 až 4 - Pětka

V těchto hrách hraje proti sobě vždy jeden člen domácího a hostujícího týmu. V každé hře čeká na hráče pouze pět branek. Startovací kolík je zároveň cílovým kolíkem. V těchto hrách je možná i remíza, pokud se dotknou kolíku oba hráči ve stejném kole. Krokování je v těchto hrách povoleno. Hráči hrají tyto hry současně. Po dotkuntí se cílového kolíku, hrač svou kouli odejme. O tom, kdo začíná a s jakou koulí hraje, rozhoduje los. V další hře začíná ten, kdo prohrál v úvodní hře los a to bez ohledu na to, že ve druhé hře nastoupí jiní hráči. Hráči v prvním zápase hrají branky 1 až 5. Hráči ve druhém zápase hrají branky 6 až 10. Po odehrání těchto her nasazují kapitání další dva hráče do dvouher s tím, že hráč, který hrál branku 1 až 5 či 6 až 10, nemůže hrát ty samé hry. Do Zápisu o utkání se v těchto hrách zapisují následující body: 2 body za vítězství, 1 bod pro oba za remízu, 0 bodů prohra. Maximálně může jeden tým v těchto hrách získat 8 bodů.

Hra číslo 5 - Střelba na kolík

Této hry se účastní tři hráči z každého týmu. Dva kolíky se umístí nejméně 15 metrů od sebe. Startovací kolík je zároveň kolíkem cílovým jako v klasické hře.  Účelem hry je, se dotknout cílového kolíku jako první. V této hře je zakázáno krokování. Dotknout se soupeřovi koule je povoleno, ale další tahy hráč nemá a pokračuje další hráč v pořadí. Po dotknutí se prvního kolíku hráč nehraje a dalším úderem v pořadí míří na startovací/cílový kolík.  Po dotkuntí se cílového kolíku, hrač svou kouli odejme. Hra se dohrává, dokud nejsou všechny body rozděleny. V případě remízy dvou či více hráčů, následuje rozstřel na první kolík. V případě, že se nerozhodne pokračuje se dále k startovacímu/cílovému kolíku. Do Zápisu o utkání se v této hře zapisují následující body: 5-4-3-2-1-0.

 

Hra číslo 6 - Královská hra

hry se účastní tři hráči z každého týmu. Každý tým může v průběhu hry dvakrát vystřídat bez možnosti vrácení vystřídaného hráče zpět do hry. Hraje se na osm branek. Po předchozí domluvě je možno počet branek zvýšit na deset či snížit na šest. Pokud se hráč dotkne před stejnou brankou jedné koule dvakrát, vrací se trefená koule na původní místo a hrající koule zůstává tam, kde skončila. Pokud koule projede brankou, kterou má hrát nebo trefí kolík a zároveň se dotkne koule které nemá, branka či kolík se hráči počítá. Hráč, který takto zahrál, dále nepokračuje ve hře a jedno kolo stojí. Během pauzy si o jeho kouli nikdo nesmí nabít. Pokud překáží ostatním v úderu, koule se odstraní a dá se místo ní mince. V momentu, kdy uplyne trestné kolo (tj v moment, kdy hráči skončí trest a má hrát další v pořadí), je koule opětovně vtažena do hry a k dispozici všem ostatním. Děje se  tak zejména v rámci plynulosti utkání a zamezení destrukce hry. Toto pravdilo platí i pro ostatní hry v ligovém utkání. Po dotknutí se cílového kolíku prvním hráčem, se hra dohrává k cílovému kolíku do pátého místa, aby se rozhodlo o celkovém pořadí. Do Zápisu o utkání se v této hře zapisují následující body: 10-8-6-4-2-0.

Vítězný tým může získat v utkání maximálně 48 bodů. Vítězství je v ligové tabulce ohodnoceno třemi body. Za případnou remízu má každý tým jeden bod. Za kontumaci utkání jsou - 3 body. V případě rovnosti bodů mezi jednotlivými týmy na konci sezony rozhoduje vzájemný zápas.

Prosíme kapitány, aby k jednotlivým jménům hráčů připisovali dosažené body, abychom mohli dělat statistiky a ohodnotit na konci sezony nejlepší hráče. Děkujeme.

Pravidla jsou aktualizována k 2. 4. 2024

 

 

 

 
 
close
close
loading