Úvod > Pravidla

PRAVIDLA HRY FREE CROQUET

1. Cíl hry

Základním cílem hry je postupně projet brankami 1 až 5, poté se dotknout středového kolíku a přes branky 6 až 10 dojet k cílovému/startovacímu kolíku. Kdo se dotkne cílového kolíku jako první, stává se vítězem hry. Dle předchozí domluvy mohou zbývající hráči dohrávat, nebo začít novou hru.

2. Hrací plocha a stavba tratě

Ideální hrací plochou je posekaná tráva. Nicméně lze hrát všude tam, kde je možno zapíchnout branky a kolíky: tráva, les, písek apod. Případné nerovnosti hříště jsou vítány a hru zpestří. Doporučená vzdálenost mezi jednotlivými brankami jdoucími za sebou je od 1 do 10 metrů. Obtížnost trati si po domluvě určují hráči sami.

3. Počet hráčů

Hra je určena až pro 12 hráčů, pokud hrají v týmech po dvou. Ideální počet je 3 až 6 hráčů.

4. Losování a start

Před hrou hráči losují, s jakou budou hrát koulí. Obvykle se losuje tak, že se příslušný počet koulí dá do obalu na branky a každý hráč si vytáhne jednu kouli.  Hráči hrají v pořadí, v jakém jsou od shora barvy na kolíku. Hra začíná u startovacího kolíku. Hráč si může svojí kouli položit zprava či zleva na jeden metr vodorovně od kolíku a poté provést úder. Časový limit pro odehrání jednoho tahu jsou dvě minuty. Pokud má hráč ještě další tah, časový limit se zkracuje na jednu minutu.

5. Projetí branky a trestná branka

Projetá branka: Branky se projíždějí vždy směrem, kde je umístěno číslo na brance. Za projetou se branka považuje v případě, když je koule celým svým objemem za konstrukcí branky. Pokud se hráči podaří projet brankou, získává úder k dobru. V případě, že hráč projede dvě branky zároveň, má k dobru údery dva. Pokud se hráči podaří před projetím branky trefit soupeřovu kouli a poté projet brankou, přikládá si soupeřovu kouli ke své a má k dobru dva údery (viz. bod 9.1. a 9.2. níže). Pokud projede hráčova i soupeřova koule brankou zároveň, mají oba branku projetou.

Trestná branka: Jestliže hráč projede omylem jinou branku, jedná se o branku trestnou. Trestnou branku je třeba projet v opačném směru, aby mohl hráč pokračovat dále ve hře. Pokud hráč trefí omylem trestnou branku, hraje další v pořadí a to i v případě, že měl hráč ještě úder k dobru. Pokud hráč trefí soupeřovu kouli a poté trestnou branku, zůstává soupeřova koule na původním místě a hraje další v pořadí. V následujícím průběhu hry může tuto kouli opět trefit a mít k dobru dva údery.

6. Středový kolík

Po doteku středového kolíku, který následuje po páté brance, nemá hráč úder k dobru a pokračuje další hráč v pořadí. Hrát po středovém kolíku může pouze v těchto případech:

6.1. Pokud trefí zároveň s kolíkem i soupeřovu kouli následují 2 údery.

6.2. Pokud trefí soupeřovu kouli úder předtím a dalším úderem trefí středový kolík, následuje 1 úder.

 

7. Průběh hry

Pokud se koule po odpalu či krokování ocitne na místě, odkud se nedá odehrát, (potok, jáma, husté křoví, kopřivy apod.) má hráč možnost si ihned po úderu dát kouli na nejbližší možné hratelné místo, ale ne tak, aby si hráč vytvořil výhodu. S tímto místem musí souhlasit většina hráčů. Z tohoto místa pak hráč bude provádět další úder. Jestliže  tak bezprostředně po svém úderu neučiní, je nucen hrát z místa, kde se jeho koule momentálně nachází. Jakékoliv posouvání koule u branek či kolíků je zakázáno.

Pokud hráč hraje omylem mimo pořadí, jeho úder se nepočítá a kouli si dává on (případně i protihráči) na původní místo. Jestliže tak činí opakovaně, jedno kolo nehraje.

Během hry je zakázáno jakékoliv vyrušování a rozptylování, které může snížit koncentraci soupeře.

8. Druhy úderů

Je na uvážení hráče jaký druh úderu během hry zvolí. Tahané údery jsou však zakázány. Pokud se hráč takto proviní, zůstává jeho koule (případně i protihráčů) na původním místě a ve hře pokračuje další v pořadí.

9. Krokování a nahrávky

9. 1. Krokování

Při hře je možno trefit soupeřovu kouli a krokovat jí. Díky tomu získává hráč  k dobru dva údery. Pokud hráč trefí zároveň dvě koule soupeřů, krokuje či si nahrává pouze o tu, kterou trefil jako první.

Krokování se provádí následujícím způsobem: hráč vezme kouli soupeře a přiloží jí v libovolném směru co nejtěsněji k vlastní kouli. Svojí kouli přišlápne špičkou či patou nohy a zakulacenou stranou palice se trefí do své koule. Při správném krokování zůstává koule hráče na stejném místě. Po krokování má hráč právo na další úder. Pokud hráč krokováním pošle soupeře do jiné branky, než má hrát, je soupeř nucen jí zpětně projet. Jelikož se jedná o branku trestnou, nemá nárok po jejím projetí na další úder.  Další úder má v případě, když úder předtím krokoval kouli soupeře, nebo trefil soupeřovu kouli zároveň s trestnou brankou.

Kouli stejného soupeře smí hráč krokovat před každou brankou pouze jednou. Pokud jí trefí před stejnou brankou, kterou soupeř překonává opakovaně, dává si soupeř svoji kouli na původní místo. Přikládá kouli, která se takto provinila a má právo zahrát jeden úder mimo pořadí hry, avšak bez nároku na další úder (pokud není jeho barva koule další v pořadí).

9. 2. Nahrávky

Při hře je možno trefit soupeřovu kouli a nahrát si. Nahrávka se provádí následujícím způsobem: hráč vezme kouli soupeře a přiloží ji v libovolném směru co nejtěsněji k vlastní kouli. Svoji kouli nepřišlapuje nohou. Úderem do své koule pak uvede v pohyb svoji kouli, nebo obě zároveň. I v tomto případě má hráč právo na další úder. Pokud se hráči podaří prvním úderem projet brankou, má k dobru pouze jeden úder za projetí branky.

10. Cílový kolík a případný rozstřel

Po brance číslo deset míří hráč k cílovému kolíku, od kterého hra začínala. Po dotknutí koule kolíku se hráč stává vítězem a jeho koule je tím pádem automaticky ze hry venku. Ostatní hráči mají právo dohrát kolo v případě, že vítězný hráč nebyl poslední v pořadí.

Pokud se do cíle dostane ve stejném kole další hráč, provádí se mezi hráči rozstřel, který rozhoduje o vítězi. Před rozstřelem hráči losují, kdo bude začínat. V rozstřelu hráči začínají od startovacího kolíku k brance číslo jedna a hrají do té doby, dokud některý z hráčů nemine branku, kterou má již jeho soupeř v daném kole projetou. V tu chvíli hra končí a začíná nová hra.

11. Sporné situace

Mohou během hry nastat. Pokud se aktéři sporu nejsou schopni domluvit, rozhoduje názor ostatních hráčů. Na turnajích má konečné slovo rozhodčí turnaje.

Přejeme vám radost ze hry a co nejvíce vítězných úderů.

Tato pravidla jsou platná pro sezonu 2022

Aktualizováno k 4. 2. 2022

www.croquet.cz

 

 
 
close
close
loading